ZARZˇD ODDZIAŁU
Prezes Oddziału
Mariusz BASZCZYSZYN
tel. 603 216 190
V-ce Prezes ds. lotowych
  Marcin JAKUBOWSKI 
 
  tel. 668 094 009
V-ce Prezes ds. gospodarczych
Ryszard CZERWIŃSKI
 
  tel. 721295596
 
Sekretarz
Jacek Derlaga
tel. 665 253 952
V-ce Prezes ds. finansowych
Wojciech KOZIOŁ

tel. 515 174 010
Członkowie :
Tadeusz GORCZAKOWSKI
Sławomir JANOSZEK
STRONA GŁÓWNA
KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZˇCY - Paweł B±dkowski           
   
                               tel. 724 311 070  
SEKRETARZ - Piotr Kłonowski   tel. 793656050    
CZŁONKOWIE: 
Aksamit Leon                   
tel. 660701110
Studziński Edmund          
tel. 748119903
Pierwanicki Ryszard        tel. 663390439
KOMISJA DYSCYPLINARNA
PRZEWODNICZˇCY - Ryszard SZANIAWSKI    
                                    
 tel.
SEKRETARZ -              Andrzej PIESZCZOCH    
 
                                     tel. 609 439 308              
  
CZŁONKOWIE:
Jan TOMERA               tel. 667768479
Marek KOZIARSKI      tel. 503939618    
Wojciech MACIAK       tel. 789378470
                                         
Adres korespondencyjny:

Jacek Derlaga
Kamieniec 29 
57- 300 Kłodzko
Siedziba Zarz±du:

PZHGP Oddział Kłodzko